Ethereum 2.0 lanseringen är påbörjad

0

Ethereum är utan tvekan en av de viktigaste kryptovalutorna. Även om projektet tidigare har kritiserats, är nätverket den föredragna plattformen när det gäller decentraliserade applikationer (dApps). Hittills har de höga transaktionsavgifterna varit en av de stora nackdelarna med nätverket. Dessa kan dock snart bli signifikant lägre med uppgraderingen till Ethereum 2.0.

Många konkurrenter som Solana eller Near, försöker använda Ethereums skalningsproblem till deras fördel. Ny teknik är avsedd att locka användare och skapa ett mer effektivt ekosystem. Det är emellertid tveksamt i vilken utsträckning konkurrenterna kommer påverka Ethereum. Ethereum är fortfarande ett av de mest kända projekten inom sektorn, vilket har lockat många utvecklare att bygga applikationer där. Den långsiktiga framgången på ett nätverk som fokuserar på publicering av applikationer är antalet användare och antalet utvecklare som bygger på det.

Den första hardfork som är del av uppgraderingen mot Ethereum 2.0 kan inträffa i mitten av 2021. En forskargrupp som stöds av Ethereum Foundation planerar för närvarande de kommande förändringarna på Beacon Chain. Enligt Ben Eddington (projektledare på Teku) är detta inte en traditionell definition av en hardfork.

Utvecklingen av Ethereum hittills

Den viktigaste innovationen för Ethereum inkluderar en hardfork, vilket resulterar i en ny blockkedja. Insättningskontraktet för Beacon Chain (alternativt Ethereum 2.0) är utformat så att innehavare av kryptovalutan kan deponera ether där. I utbyte så får insättaren samma belopp i beacon ether (bETH) på den nya blockkedjan.

Innan starten av den nya blockkedjan bör två miljoner ether deponeras i det nya kontraktet. Flera ändringar kommer att implementeras i protokollet när processen fortskrider. Denna process kan fortsätta under de närmaste åren och gradvis inkludera nya förbättringar.

Utvecklingen hittills kan delas in i fyra faser:

  • Frontier (Mainnet släpptes 2015)
  • Homestead (introduktion av smart contracts 2016)
  • Metropolis (uppgradering till Byzantium och Constantinople under perioden 2017 till 2019)
  • Serenity (övergången från Proof-of-Work till Proof-of-Stake och uppgradera till Ethereum 2.0 start 2020)

Uppgraderingen till Ethereum 2.0 i tre faser

Uppgraderingen innehåller totalt flera förbättringar som är indelade i olika faser. Dessa ska gradvis inplementeras i det nya protokollet.

Fas 0: Beacon Chain

Grunden för förändringen är den nya konsensusalgoritmen Proof-of-Stake. Validerarna säkerställer att Beacon Chain skyddas med deras betalningar. De säkerställer också att blocken är giltiga från den ursprungliga blockkedjan.

Fas 1: Shard Chains

För att uppnå högre skalbarhet använder Ethereum 2.0 konceptet av sharding. Det finns många enskilda sidokedjor som har en enkel struktur. Dessa sidokedjor samordnas av huvudkedjan (Beacon Chain). Dessutom kan den nuvarande Ethereum blockkedjan integreras som en shard eller direkt i Beacon Chain.

Fas 2: Execution Layer

Efter att shard chains är framgångsrikt implementerats kan de kommunicera med varandra från och med fas 2. Detta innebär också att de kan utföra sina egna smart contracts. Shards kan därmed ta på sig specifika uppgifter och då minska belastningen på huvudkedjan.

Övergången till Proof-of-Stake har planerats sedan 2015. Det främsta syftet är att skapa en lösning för blockchain dilemmat. Hittills kunde bara två av de tre viktigaste faktorerna för blockchain implementeras samtidigt: säkerhet, skalbarhet och decentralisering.

Nätverksdeltagande i Ethereum 2.0 når rekordhöga nivåer

Ethereum 2.0-nätverket växer stadigt med en mycket hög nivå av deltagare. Lördagen den 23 januari nåddes den högsta genomsnittliga deltagandegraden med cirka 99,46 procent. Detta visar att validerarna trots det ökande antalet användare fortfarande försöker säkra nätverket och därmed få belöningar.

Lönsamheten baseras på en glidande belöningsskala, vilket anpassar sig dynamiskt till det totala antalet validerare. Ju fler validerare som förlitar sig på ETH 2.0, desto lägre blir den totala belöningen som ges till nätverket.

Dagliga genomsnittet av belöningar per validerare sjönk till ett minimum av 0,007235 ETH den 21 januari. På grund av den kraftiga prisökningen på ether har belöningen emellertid stigit med över 80 procent i dollarvärde.

Ett annat tecken på nätverkets tillväxt är betalningarna till ETH 2.0. Det uppskattas att 50 procent av alla insättningar görs genom kryptobörser eller staking-pools. Detta resulterar i ett balanserat förhållande mellan användare som använder egen programvara/hårdvara och de som använder en tredjepartsleverantör.

Vem kommer dra nytta av Ethereums hardfork?

På grund av sin nuvarande låga skalbarhet har Ethereum utsatts för mycket kritik. Många projekt har utvecklat plattformar som alternativ till Ethereum. En viktig faktor för framgången för Ethereum 2.0 är därför den tid det tar innan den är helt implementerad.

Det kan dock antas att Ethereum fortfarande kommer att vara det första valet för utvecklare. I det här fallet innebär en uppgradering en betydande förbättring och bör säkra Ethereums position som en marknadsledare. Både användare och utvecklare drar nytta av snabbare och billigare transaktioner. Dessutom har Ethereum på grund av sin storlek varit det säkraste alternativet.

Enligt Stateofthedapps har Ethereum överlägset flest användningsområden. Som i många andra system vill användarna inte ändra från sin bekanta miljö. Med Solidity har ett starkt programmeringsspråk etablerat sig, vilket anses vara standarden för smart contracts.

På grund av de växande applikationsmöjligheterna ökar också efterfrågan på Ethereum. Området med decentraliserad finansiering (DeFi) var en av de snabbaste växande områdena under 2020. Detta har också en positiv effekt på andra kryptovalutor inom kryptosektorn.

Slutsats: Utvecklingen av Ethereum är på rätt väg

Utvecklingen är enligt schema och kommer förmodligen fortsätta i samma spår. Även om slutförandet ibland kan ta flera år, garanterar partiella framgångar fortfarande enorma förbättringar.

Ethereum Foundation är också en mycket solid organisation bakom projektet. Detta är uppbyggt med många företag och projekt från branschen och har en bred bas med olika expertiser. Stora delar av branschen använder också Ethereum som den nya standarden för smart contracts och anpassar applikationer därefter.

Ändå finns det risker, eftersom detta är en komplex process som ännu inte testats. Att skapa ett nytt ekosystem har många dolda risker och kan leda till säkerhetsintrång. Den befintliga blockkedjan måste sedan integreras i detta nätverk, vilket måste garantera en felfri övergång. Dessutom kan reglering av kryptovalutor negativt påverka utvecklingen.

 

Like what we do here at European Free Press? Consider donating!

Please read before commenting!

We welcome thoughtful responses and inputs. Comments including personally identifiable information, harassment, threats, or other violations will be removed.

Commentators are to be held responsible for the content posted in the comment section.